O FUNDACJI

Fundacja „EuCO DZIECIOM” działa na terenie całego kraju od kwietnia 2008 roku
i należy do najaktywniejszych polskich organizacji charytatywnych (fundacja faktycznie podjęła intensywną działalność po uzyskaniu statusu organizacji użyteczności publicznej w kwietniu 2009 r.)

Zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, status nadany fundacji „EuCO DZIECIOM” pozwoli tym, którzy chcą pomóc dzieciom – ofiarom wypadków przekazać na rzecz Fundacji 1% swojego podatku. Fundacja znalazła się na elitarnej liście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wśród innych organizacji pomagających osobom w trudnej sytuacji życiowej, działających na rzecz ochrony zdrowia i życia, niosących pomoc niepełnosprawnym.

Europejskie Centrum Odszkodowań od początku istnienia Fundacji „EuCO DZIECIOM” aktywnie wspiera wszystkie jej działania.